Meeting of the Minds over 'Vrouwen en ICT'

Vorig artikel Volgend artikel

Als voorloper op het ICT Delta2010 congres organiseerde ICTRegie een bijeenkomst in Tassenmuseum Hendrikje (hoe toepasselijk) in Amsterdam waar 40 vrouwen en een klein aantal mannen discussieerden over de toegevoegde waarde van vrouwen in de ICT. Deze keer dus even geen hippe gadgets hier op DCG maar een verslag van deze middag en informatie over de aankomende talkshows t.a.v. dit onderwerp op ICTDelta2010.

Meeting of the Minds over 'Vrouwen en ICT'

Zoals velen van ons wel weten is het aandeel van vrouwen in de ICT-wereld extreem laag, vergeleken met andere sectoren en vergeleken met de ICT-sector in andere landen. Hierdoor worden veel kansen gemist, niet alleen missen veel vrouwen in de samenleving de voordelen die ICT biedt, ook wordt het perspectief van vrouwen onvoldoende meegenomen in de ontwikkeling van ICT. Een aspect waar natuurlijk al vaker over gediscussieerd is maar waar ondanks veel goede initiatieven toch weinig verandering in lijkt te komen.

De bedoeling van deze middag was om voornamelijk vrouwen die duidelijk affiniteit hebben met dit onderwerp uit te nodigen voor een meeting-of-the-minds waarin er over diverse stellingen werd gediscussieerd. Bekijk hier de deelnemerslijst en de input die we vooraf door middel van korte petities instuurden. Om ervoor te zorgen dat deze middag geen herhaling was van eerdere meetings of initiatieven was er van te voren een factsheet samengesteld met alle initiatieven die er zijn rondom dit thema. Een impressive list kan ik je vertellen en ik vraag me dan ook wel eens af waarom er niet zo veel veranderd. Maar culturele processen vooral t.a.v. stereotypen en een samenleving die zich anders dient te gaan inrichten gaan nou eenmaal langzaam.

Ik ga jullie niet vermoeien met de discussies en stellingen van deze middag, ieder heeft hier zijn of haar mening over maar ik wil jullie de belangrijkste conclusies van deze dag niet onthouden en zal even kort ingaan op eventuele nieuwe oplossingen die worden geboden.

Conclusies ten aanzien van de relatief lage deelname van vrouwen in de ICT wereld zijn:

  • Het feit dat ICT in Nederland een slecht imago en lage status heeft in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten
  • Veel meisjes afgeschrikt worden door de droogheid van de studie informatica en de studie inhoudelijk niet aansluit bij hun belevingswereld
  • Scholieren en studenten te weinig IT-onderwijs krijgen
  • Het beeld van ICT, zowel de studies  als de vakken die je kunt leren achter lopen bij de werkelijkheid

Aanbevelingen vanuit de groep waren bijvoorbeeld:

  • Het curriculum van IT-opleidingen aanpassen of uitbreiden om het aantrekkelijker te maken voor meisjes
  • Bestaande casussen in het onderwijs toespitsen op de diversiteit van de studenten. Dus ook benoemen dat IT nodig is voor bijvoorbeeld de zorgsector, voorbeelden aanhalen waarbij het maatschappelijk belang duidelijk wordt
  • Een bestand maken met interessante vrouwelijke IT’ers die kunnen optreden als spreker of discussieleider en die actief aanbieden en promoten
  • Een soap ontwikkelen waarin de hoofdrol is weggelegd voor een meisje met een coole IT-baan
  • Het opzetten van een volgsysteem voor meisjes in de IT
  • Het herwaarderen van meerdere aspecten die nodig zijn in de IT wereld, dus niet alleen diehard programmeren maar ook het product vertalen naar de markt en de marktbehoefte. Het deel waar communicatie een belangrijke rol in speelt (iets waar vele vrouwen sterk in zijn).

LinkedIn
De LinkedIn-groep ‘ICT& Vrouwen’ is gestart om mensen die affiniteit hebben met dit onderwerp te informeren én met elkaar in contact te brengen, dus heb je interesse sluit je aan.

ICTDelta2010
De uitkomsten van de Meeting-of-the-Minds worden op het ICT-festival ICTDelta 2010 aanstaande donderdag op meerdere manieren onder de aandacht gebracht, zie ook www.ictdelta2010.nl

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies