Wordt jouw kind online gepest?

Wordt jouw kind online gepest?

Cyberpesten vormt probleem onder jongeren

Vorig artikel Volgend artikel

De opkomst van internet en social media brengt veel innovatie, plezier en comfort met zich mee. Maar er komen ook steeds meer donkere kanten van het web naar voren. Naast obesitas, geweld en onzekerheid onder jongeren door programma's, reclames en websites is ook cyberpesten een opkomend probleem.

1 op de 10 jongeren
Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat 1 op de 10 jongeren gepest worden op het internet. Vooral jonge kinderen krijgen te maken met cyberpesten (ruim 11 procent). Hoe ouder de leeftijdscategorie, hoe minder er sprake is van cyberpesten (ruim 5 procent bij 21- tot 25-jarigen). De meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. Onder laster valt bijvoorbeeld het plaatsen van kwetsende teksten op internetsites of social media, maar ook het verspreiden van foto's, filmpjes of roddels via online apps als Whatsapp. Ook stalken en bedreiging met geweld worden genoemd. Van de gepeste jongeren zegt tweederde de dader zelfs te kennen. Bij de meeste jongeren is de dader een studiegenoot of iemand van het werk. Maar ongeveer 14 procent van de gedupeerde jongeren maakt ook een melding van het pestgedrag bij de politie of een andere instantie. Minder dan 4 procent van hen deed daadwerkelijk aangifte van cyberpesten.

Deze opkomende cijfers zijn grotendeels te verklaren door de toename van smartphones, tablets en social media. "Jongeren hebben bijna allemaal een smartphone en zijn veel online. Ze gebruiken veel social media en worden daarmee ook af en toe het slachtoffer van online pesten," zegt Maarten Bloem van het CBS.

cyberpesten 1

Scholen moeten ingrijpen
Vorig jaar heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs afspraken met basisscholen en voortgezet onderwijs gemaakt over de aanpak tegen pesten. Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn scholen verplicht om (cyber)pesten in de gaten te houden en zo nodig in te grijpen. De onderwijsinspectie houdt hier toezicht op. De scholen zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen met een pestprotocol. Hierin moet vermeld worden hoe de school pestgedrag signaleert en welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast wordt er een vertrouwenspersoon en een onafhankelijke klachtencommissie ingesteld.

Moeilijk te detecteren en aan te pakken
Cyberpesten is een probleem dat moeilijk op te sporen en op te lossen is. 'Regulier' pesten wordt vaak op heterdaad betrapt en op het school- of werkterrein opgelost. Cyberpesten ligt ingewikkelder en heeft vaak een grotere impact op het kind om meerdere redenen:

- Cyberpesten gebeurt vaak anoniem. De daders zijn soms onbekend en voelen zich onbereikbaar en onherkenbaar. Hierdoor zijn ze lastiger op te sporen.
- Cyberpesten heeft een grotere impact omdat de dader zich veilig en anoniem voelt, waardoor hij/zij verder zal gaan dan bij 'gewoon' pesten.
- Niet alleen fysiek of sociaal dominante personen doen aan cyberpesten. Via het internet hoef je niet sterk te zijn om iemand te pesten, het kan veilig achter de computer.
- Het slachtoffer voelt zich vaker onveilig dan bij 'gewoon' pesten, want hij is nergens veilig. Kinderen nemen hun telefoon met internet en apps overal mee naartoe dus de dader kan altijd en overal toeslaan.
- Cyberpesten is niet terug te draaien - vaak blijven de gegevens zelfs na verwijderen op internet staan, zodat het slachtoffer er jaren later nog mee geconfronteerd kan worden.

Nikki Mennen

Nikki Mennen is 22 jaar en schrijft als redacteur voor DutchCowgirls en Numrush. Interesse voor fotografie, lifestyle en grafische vormgeving.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies