Veel marketeers zijn (nog steeds) niet klaar voor de digitale revolutie

Vorig artikel Volgend artikel

Marketing is als vakgebied de afgelopen jaren sterk veranderd en marketeers hebben moeite om deze ontwikkelingen bij te benen. Dit blijkt uit onderzoek van Adobe in samenwerking met Adfo Groep onder 443 Nederlandse marketeers. Maar liefst 73 procent van de marketeers geeft aan enigszins of erg bezorgd te zijn over het bijhouden van de ontwikkelingen binnen marketing. 

Veel marketeers zijn (nog steeds) niet klaar voor de digitale revolutie

Trial & error

De effectiviteit van marketing is steeds beter vast te stellen en marketeers worden hier dan ook op afgerekend. Uit de respons van de Nederlandse marketeers blijkt vooral dat de impact van marketingactiviteiten op het bedrijfsresultaat van groot belang is. Conversie (47%) en lead generatie (25%) worden het meest genoemd door marketeers als belangrijkste graadmeter voor succes binnen hun organisatie.

Er wordt minder gekeken naar de mate waarin marketing bijdraagt aan het creëren van merkbekendheid, loyaliteit of merkwaarde. Het optimaliseren van marketingcampagnes op basis van beschikbare data wordt nog niet binnen iedere organisatie toegepast.

Hoewel slechts 18% van de respondenten aangeeft over onvoldoende informatie te beschikken om een effectieve marketeer te zijn, beschrijft 51 procent van de marketeers digital marketingprojecten binnen hun bedrijf als een proces van trial & error.

Persoonlijke marketing topprioriteit

Het beter aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten is absolute noodzaak voor marketeers en dit vertaalt zich naar de marketingactiviteiten die op dit moment de meeste prioriteit krijgen. In vergelijking tot het onderzoek van vorig jaar krijgt het optimaliseren van marketingactiviteiten op basis van data-analyse volgens 60 procent van de respondenten meer aandacht.

In vergelijking met vorig jaar besteden Nederlandse marketeers ook meer aandacht aan social marketing, zoals het creëren van communities op social media-platformen. 71 procent van de respondenten geeft aan hier dit jaar meer of veel meer aandacht aan te besteden. Ook het direct communiceren met de klant via e-mail marketing is toegenomen vergeleken met vorig jaar. 61 procent van de marketeers besteedt hier dit jaar meer aandacht aan.

De topprioriteit voor komend jaar is volgens de Nederlandse marketeers personalisatie. Maar liefst 40 procent van de respondenten focust het komende jaar op het afstemmen van content en aanbiedingen op de voorkeur van de consument. Op de tweede en derde plek komen – beiden met 22 procent - respectievelijk het verhogen van de engagement via social marketing en het beter benutten van inzichten uit verzamelde data.

Om content en aanbiedingen af te stemmen op de voorkeur van de consument zijn uiteraard betrouwbare data en inzichten in klantgedrag nodig. “De transformatie binnen marketing is al een tijd aan de gang en wij zien dat het vakgebied de afgelopen 3 jaar meer is veranderd dan de afgelopen 50 jaar”, stelt Marco Disseldorp, Marketing Manager Adobe.

“De marketingafdeling wordt meer en meer afgerekend op het genereren van leads en conversie, maar marketeers worstelen daarbij hoe zij de effectiviteit van investeringen en campagnes kunnen aantonen. Het is goed om te zien dat de helft van de respondenten meer gebruik maakt van analytics dan vorig jaar, maar tegelijkertijd kunnen veel marketeers niet bijblijven met de ontwikkelingen in het vakgebied en baseren zij hun marketingcampagnes op een proces van trial & error. Het vakgebied blijft zich ontwikkelen, maar marketeers krijgen gelukkig ook steeds meer geïntegreerde tools tot hun beschikking om effectief in te spelen op deze veranderingen. Het aansturen op en aantonen van effectiviteit wordt dan ook steeds eenvoudiger.”

Redactie DutchCowgirls

De redactie van DutchCowgirls is te bereiken via redactie@dutchcowgirls.nl

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies