Take-aways uit 'de toekomst van creatieve bureaus'

Vorig artikel Volgend artikel

DCG collega Antoinette Hoes kondigde eerder al aan dat er een interessante bijeenkomst is georganiseerd met als thema 'de toekomst van creatieve bureau's' door de Club of Amsterdam. Info.nl organiseerde ook mee. Afgelopen donderdag was het dan zover en samen met collega Annemiek waren we twee van de aanwezigen in het inspirerende gebouw Plarform 21 te Amsterdam. Conclusie: in een wereld vol met slimme consumenten & klanten dien je als gespecialiseerd bureau of stad(!) gezamenlijk creativiteit in te zetten teneinde nieuwe kansen te ontdekken en aan te grijpen om het traditionele denken en teveel specialisatie achter je te laten! Vol enthousiasme en inspiratie kwamen we er vandaan. Graag deel ik dan ook de take-aways bestemd voor eenieder die zich bezighoudt met klanten en (online)marketing. (Er zaten niet alleen architecten en creatieven!)

Take-aways uit 'de toekomst van creatieve bureaus'

5 sprekers waren uitgenodigd hun visie weer te geven. Hieronder de notes.

Paul Hughes, Strategic Director and Partner van bureau Lava Graphic studios, tevens coach van de Creative Class:

Het verleden kun je analyseren, de toekomst niet. De toekomst dien je te ontwerpen en daarmee heb je in Hughes ogen direct de omschrijving van een Creative Agency te pakken. Een (Creative) Agency moet in staat kunnen zijn zowel binnen Verticals (specialisten bijv op gebied design: Architectuur, Graphic design, Fashion design, Product design) als Horizontals (over alle design verticals heen bijv; education en entrepreneurship) het geheel te overzien via het onderscheiden van overlappende ontwikkelingen, daar een patroon uithalen en niet in producten te denken. Daar gaat het namelijk vaak fout; mensen denken bij designing in eindproducten. Hughes zegt dat Design niet een resultaat maar een proces inhoudt. Tijdens dat proces heb je wel 'frozen moments'. Vervolgens geeft hij 3 stappen weer om tot een dergelijke aanpak te komen. Stap 1; Form en Function. Beschrijf een product en haar functie, maak het tastbaar en zet het in (bijv een thermometer). Stap 2; System en Process. Koppel het product aan mensen en systemen zodat het product volledig integreert bij mensen en processen (een thermometer die gekoppeld gaat worden aan hartbewakingssytemen in ziekenhuizen). Stap 3; Strategy & policy. Werk een product zodanig uit dat het onmisbaar gaat worden in zekere bedrijven (ziekenhuizen afhankelijk maken van thermometer). Het doel is deze 3 stappen te integreren en los te komen van vaste denkpatronen. Zodoende richt je je op de wensen van je afnemers en kun je met de strategie aan de slag. Dat is de toekomst.

Jann de Waal, managing director van bureau Info.nl:

Ten tijde dat de twee werelden Marketing en IT samenkwamen werd het www geboren waardoor gebruikers via IT met elkaar konden communiceren. Dat is het moment dat de agency's ontstaan. Daar waar marketingbureau's bang waren voor technologie en IT bureau's nog niet user centric dachten ontstond een gat samen te werken. In plaats daarvan zijn bureau's en mensen zich juist gaan specialiseren en daardoor zijn weer vele commodities ontstaan (iedereen kan een website maken..). Het is daardoor moeilijk om te focussen, er is een brede 'span of attention' en er ontstaan er meer en meer. Nu de 'playground' eigenschap van internet is verdwenen zitten we in een gevaarlijk gebied waar klanten meer en meer mature worden. De Waal haalde nog een onderzoek aan van Forrester waarbij klanten en burea's zijn geinterviewd. Vanuit de klantkant werden termen als Ineffective solutions, Out of sink to strategic requirements en Expensive genoemd. Bureau's daarentegen noemden zaken als Lack of understanding the web, Time - Budget, Not invited to the big table. Enkele oplossingen die de Waal ons meegaf om online oplossingen te designen: Kijk naar anderen binnen je verticals; als een bedrijf wel aan de big table zit, zoek dan een samenwerking op om ook aan die tafel te mogen zitten. Behoud specialisten, maar zorg dat ze met anderen kunnen communiceren of meedenken. Gebruik altijd meerdere creatieven bij elkaar en zorg dat er 1 persoon is die het gehele proces overziet en managed. Uiteindelijk gaat het allemaal om mensen en samenwerken en dat is volgens de Waal de toekomst van de Creative industry. Thinking different en Solution driven.

Robert Marijnissen, Researcher:

Robert heeft het over Creative Metropoles en welke kenmerken daarbij horen. Creatieve bureau's vormen samen een grote stad, een metropole vol creatieve specialisten. Amsterdam is een creative metropole met suburbs als Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Dat was natuurlijk een grap, maar uiteindelijk gaat het niet alleen om 1 stad maar om een area waarin zich creatieven bevinden met allerlei achtergronden. Amsterdam area reikt wat Marijnissen betreft tot het ruhrgebied. Binnen een area kun je clusters creatieven gaan vormen die worden ingezet voor klanten of organisaties die het beste bij een dergelijk cluster passen. 'Denk hierbij over grenzen heen' luidt het devies. Hoe herken je trouwens een creatieve metropole? Culture, Lifestyle, aanwezige Urban lifestyle en Old fashioned housing waar niet meer wordt gebouwd...maar de toekomst zit hem in aangepaste clusters om specifieke klanten te kunnen bedienen.

Marlon en Elfried, Founders en Strategists van bureau Plain:

Creëer superior experiences! De 4 traditionele P's uit de marketing volstaan niet meer. Zorg voor een customer centric approach en deze gaat verder dan de 4 p's, hiermee val je op bij je klant. Enkele onderdelen uit de approach van Plain; zorg dat de propositie en het business model helder zijn. Verkoop mensen en niet je fabriek. Hoe ziet full service eruit? Definieer daartoe integrated services en processen. Standaard briefings volstaan dus ook niet meer, zorg dat deze op het totale proces gebaseerd kunnen worden wat je vervolgens als bureau gaat uitzetten. Help de klant daarbij. Verder geloven deze heren dat specialisten kennis moeten gaan krijgen van andere disciplines bijv. van strategy, research en projectmanagement. Zorg dat specialisten niet meer traditioneel denken en dat ze goed met klanten kunnen communiceren. De interne organisatie van een bureau zou op basis van een celstructuur georganiseerd moeten worden en niet meer hierarchisch, anders ontbreekt de challenge voor de mensen. Structuur is uiteraard altijd benodigd maar geef je mensen vrijheid. Geef meer dan je kunt aan je klant door een nieuwe approach toe te passen en dat is waar deze heren in geloven als het om de toekomst gaat.

Dat was het. Verschillende invalshoeken en enkele gelijkenissen. Gelukkig geen analyses van de toekomst, maar mogelijkheden tot het ontwerpen ervan....

Afbeelding%20215 

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies